Prikazali smo dijagram toka postupka projektovanja gromobranske instalacije, poštujući najnovije propise gromobranskih instalacija. Na taj način smo pregledno prikazali redosled projektovanja, kao i utvrđivanje da li je potrebno projektovati gromobransku zaštitu ili ne.