Do danas nauka nije uspela da spreči naelektrisavanje atmosfere, kao ni posledicu toga, tj. pražnjenje prema zemlji u vidu munje (udar groma).

Postoje dva načina da se zaštitimo od atmosferskih pražnjenja.

Prvi način je poboljšanje elektroprovodnih delova objekta na zemlji, dok je drugi način poboljšanje elektroprovodnih osobina delova atmosfere u poslednjih 100 metara od zemlje – čime utičemo da sa većom verovatnoćom predodredimo tačku pražnjenja.

Drugi način su ranije rešavali radioaktivni gromobrani, čija je upotreba danas zakonom zabranjena. Kao prikladna zamena danas su u upotrebi gromobrani sa ranim startovanjem, čija je upotreba zakonski regulisana (JUS N.B4.810, 2003). Kompletnu zakonsku regulativu, možete pogledati na stranici "dokumentacija".

Montaža elektronskih gromobrana je jedan od načina za zaštitu od groma.

Gromobrani sa ranim startovanjem se postavljaju na najvišu tačku objekta, minimum 2 metra iznad njega. Uz pomoć dva spusna voda spajaju se direktno sa uzemljenjem. Spusni vodovi se izrađuju od pocinkovane trake (FeZn) ili od bakra (Cu). Otpor uzemljenja mora biti manji od 10 Ω (oma).

gromobransko uzemljenje