Pod gromobranskom zaštitom podrazumeva se skup zaštitnih mera protiv direktnog udara groma i njegovog sekundarnog dejstva, koje obezbeđuje sigurnost ljudi i životnja, opreme i materijala od eksplozije, požara i rušenja.

Direktan udar groma ima za posledicu rušenje objekata i postrojenja, paljenje zapaljivih i eksplozivnih materijala i povreda ljudi i životinja.

Dejstvu direktnog atmosferskog pražnjenja najviše su izložene usamljene i visoke zgrade i građevine.

Prilikom direktnog atmosferskog pražnjenja može se pojaviti i njegovo sekundarno dejstvo.

Ovo dejstvo je rezultat elektromagnetne indukcije i manifestuje se povećavanjem razlike potencijala na čeličnim konstrukcijama, uređajima sa metalnim kućištem, cevovodima, dizalicama i ostaloj opremi koja se nalazi u prostoriji i nije izložena direktnom pražnjenju.

cene gromobrana u srbiji

U cilju zaštite objekata od atmosferskog pražnjenja projektuje se i izvodi odgovarajuća gromobranska instalacija.

Atmosferska pražnjenja na objektima predstavljaju uzrok velikih šteta i gubitaka u privredi bez odgovarajuće gromobranske zaštite.

Pri tome je poznato da štete nastale zbog narušavanja procesa proizvodnje mogu da budu znatno veće u odnosu na štete nastale fizičkim oštećenjem ili uništenjem samih proizvodnih objekata.

Zakonska regulativa koja se odnosi na postupke pri projektovanju, izvođenju, održavanju, pregledu i verifikaciji gromobranskih instalacija objekata je bitno izmenjena i dopunjena u poslednjih desetak godina.

Tesla sistemi Vam nude na uvid kompletnu zakonsku regulativu koja se odnosi na gromobrane u delu "dokumentacija".