Naš stručan kadar, sa višegodišnjim iskustvom, izvršava kontrolu i merenja svih vrsta gromobranskih instalacija, u svim uslovima. Kontaktirajte nas na info@tesla.rs.

Zakon o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) u članu 44, i Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja u članu 15. i 16. definiše kontrolu i merenje gromobranske instalacije.

Ispitivanje i pregled gromobranskih instalacija obuhvata dve najbitnije stavke:

  • Kompletan pregled spoljašnje gromobranske instalacije
  • Merenje otpornosti uzemljivača

Program za održavanje gromobranske instalacije sadrži:

  • proveru svih provodnika u gromobranskoj instalaciji i komponenti sistema;
  • proveru pritegnutosti svih stezaljki i spojnica;
  • proveru električnog kontinuiteta u gromobranskoj instalaciji;
  • merenje otpora prema zemlji u sistemu uzemljenja;
  • proveru uređaja za zaštitu od prenapona;
  • proveru da li se dejstvo gromobranske instalacije promenilo posle rekonstrukcije objekta ili njegovih instalacija.

Za izvršeno električno merenje dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost gromobranske instalacije ili se eventualno ukazuje na njenu neispravnost. Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.


Održavanje i kontrola gromobranske instalacije


interval-vremena

merenje gromobranske instalacije