DIMENZIJE OBJEKTA
Maksimalna dužina L Unesite dužinu m
Maksimalna širina W        Unesite širinu m
Maksimalna visina H        Unesite visinu m
Napomena: dimenzije navesti u metrima
 

C1 STRUKTURA OBJEKTA I KROVA
OBJEKAT / KROV  Metal Klasičan Zapaljiv
Metal 0.5 1.0 2.0
Klasičan 1.0 1.0 2.5
Zapaljiv 2.0 2.5 3.0
 
C2 STRUKTURALNI KOEFICIJENT
Nema vrednosti; nije zapaljiv 0.5
Zapaljiv    1
Velike vrednosti ili delimično zapaljiv    2
Izuzetno velike vrednosti; visoko zapaljiv; podložan eksplozijama    3
 
C3 ZAUZETOST OBJEKTA
Bez ljudstva 0.5
Prosečan broj ljudi    1
Težak za evakuaciju    3
     
C4 POSLEDICE OD UDARA GROMA U OBJEKAT

Nije obavezna neprekidnost pogona i bez uticaja (posledica) na okolinu

  1

Obaveza neprekidnosti pogona, ali bez uticaja (posledica) na okolinu

  5
Uticaj (posledice) na okolinu 10
NAPOMENA: ukoliko se radi o stambenom objektu uneti 1; ukoliko se radi o poslovnom objektu ili fabrikama uneti 5; ukoliko se radi o bolnicama i školama uneti 10

 

Prosečan broj dana sa grmljavinom

Izokeraunička karta       

Morate uneti vrednost

   

Zahtevana efikasnost gromobranske zaštite

E =          Nivo zaštite

E>0.98  NIVO I +
O.95< E <=0.98 NIVO I
O.90< E <=0.95 NIVO II
O.80< E <=0.90 NIVO III
O< E <=0.8 NIVO IV