Tesla sistemi su skinuli najveći broj radioaktivnih gromobrana u Srbiji.

Dobra saradnja sa Institutom Vinča i mogućnost da se izvedu kompletni radovi od projektovanja, preko izvođenja pa do davanja stručnih nalaza doprineli su da možemo da ponudimo najnižu cenu za demontažu radioaktivnih gromobrana na tržištu.

Ponuda obuhvata demontažu radioaktivnih gromobrana, prevoz specijalnim vozilom do Nuklearnih objekata Srbije (NOS) i trajno skladištenje.

Investitor dobija sertifikat od strane Instituta Vinča da je ispoštovana zakonska i tehnička procedura da bi se uklonili radioaktivni gromobrani.

Demontažu svakog drugog radioaktivnog gromobrana u Srbiji uradila je ekipa Tesla sistema.

Demontaža radioaktivnih gromobrana