Svake sekunde na zemaljskoj kugli, grom udari približno oko milion puta. Od toga oko 100 gromova svake sekunde pogodi tlo. U proseku svaki kvadratni kilometar Zemljine površine godišnje pogode bar tri groma. Štete koje uzrokuje udar groma, samo u Evropi se mere milijardama evra. Do danas nauka nije uspela da na određenom prostoru spreči udar groma. Jedini način zaštite je da prihvatimo naelektrisanje i da ga što bezbednije po objekat i ljude sprovedemo u tlo.

Najveći realizovani projekat gromobranske zaštite - HIP "Azotara" gde smo gromobranskom zaštitom pokrili industrijsku površinu od preko 100 ha. Ugrađeno je 33 gromobrana sa ranim startovanjem a uklonjeno je i 10 radioaktivnih gromobrana.

HIP-Azotara Pančevo jedna je od najvećih fabrika mineralnog đubriva i azotnih jedinjenja u regionu i jedini proizvođač amonijaka, karbamida (UREE) i amonijum nitrata u Srbiji.

Pored mineralnog đubriva u HIP-Azotari proizvodi se:

  • amonijak, tečni, bezvodni, koncentracije minimum 99,5%
  • azotna kiselina (tehničkog i purum kvaliteta) koncentracije do 56%
  • amonijum nitrat (tehničkog kvaliteta) različitih koncentracija
  • azotni rastvori (amonijačna voda-DIXOL 205, DIXOL 280, DIXOL 330, DIXOL 410, DIXOL 447)