Na ovoj stranici pružamo projektantima sve neophodne podatke i parametre da vrlo brzo projektuju gromobranske instalacije. Da bi dobili pristup podacima, potrebno je preko sajta www.inzenjer.rs dobiti pristupnu šifru. Takođe na datom sajtu dobijate mogućnost prijave projekta u svojstvu našeg saradnika.

Kratak podsetnik na projektovanje gromobrana sa ranim startovanjem, možete pogledati ovde. Ako projektujete klasičnu gromobransku instalaciju i treba Vam podsetnik, on se nalazi na sledećem linku. Ako projektujete zaštitu kontejnera ili sličnih objekata - način na koji treba upotrebiti Franklinov štap pogledajte ovde.

Naravno,gornji primeri služe za podsećanje osnovnih principa proračuna gromobranske zaštite.

Za svoje saradnike obezbedili smo na nekoliko stotina stranica na srpskom jeziku sve što je neophodno za projektovanje bilo kog tipa gromobranske zaštite:

- zakonske osnove

Često nam je potrebno da vrlo brzo odredimo poluprečnik zaštite gromobrana sa ranim startovanjem. Iskoristite sledeći jednostavan proračun u excelu da za par sekundi odredite poluprečnik zaštite:

- Određivanje štićenog prostora

Prilikom projektovanja nam puno pomaže ako imamo sličan projekat. Iz tog razloga uz pomoć šifre preuzmite dva tipična projekta:

- Glavni projekat gromobrana sa Franklinovim stapom
- Glavni projekat gromobrana sa ranim startovanjem

Takođe, ako ste nadzor nad radovima, dobro će Vam doći i primerak stručnog mišljenja o gromobranskom uzemljenju.

- Stručni nalaz

I na kraju, da bi prijavili projekat, preporuka za izbor opreme je sledeća:

- Tehničke karakteristike gromobrana sa ranim startovanjem
- Sertifikat gromobrana o ispunjenosti standarda
- Cenovnik gromobrana sa ranim startovanjem
- Kompletan katalog gromobranske zaštite na srpskom jeziku