Opis

Ideja koja je vodila INGESCO u toku razvoja najinovativnijeg sistema za detekciju groma i munje, nepogoda bila je „Najbolja zaštita je ako unapred znamo rizik“. Detektor groma IPSO je dizajniran da detektuje grom tako što meri i prikazuje elektro atmosferske aktivnosti koje nastaju u području prečnika oko 30 kilometara. Kroz svoje svetlosne i zvučne signale i dva alarma (mogućnost korisničkog programiranja), IPSO dozvoljava da zapazite električnu oluju i sprečite posledice od udara groma na osobe i imovinu. IPSO vam nudi rano upozorenje koje vam treba da pokrenete vaš plan zaštite i bezbednosti.

IPSO detektor groma je sastavljen od antene koja mora biti spolja instalirana i kontrolnog modula koji registruje elektro atmosferske aktivnosti u području od 30 kilometara. Kontrolni modul ima sedam LED dioda koje progresivno svetle kako se broj udara grom u kontrolisanoj zoni povećava. Opseg IPSO sistema za upozorenje ide manje od deset pražnjenja po minuti – LED 1 do više od 60 pražnjenja u minuti (LED 7).

Detektor munje je opremljen sa dva alarma koje korisnik može slobodno birati sa dva različita nivoa elektro atmosferskih aktivnosti. Svaki alarm aktivira relej i može takodje proizvesti zvučni signal, ako korisnik odabere tu opciju. IPSO može da radi i u slučaju nestanka napajanja (sa četiri baterije od 1.5 klase C / LR14). Programiranje i kontrola alarma i baterija je lako preko četiri dugmeta na prednjoj ploči kontrolnog modula. Od 1973 godine INGESCO grupa je postala vodeća Španska kompanija u sektoru prevencije i zaštite od gromova. Kroz našu kompaniju Denna Dosarrollos SL, gromobrani i zaštitna oprema koju smo mi proizveli je vrhunskog kvaliteta, a razvili smo i sopstvenu tehnologiju za prevenciju električnih oluja / nevremena.

Ovi proizvodi koji se izvoze u više od 40 zemalja sa našom laboratorijom za analize i razvoj , sertifikatima u oblastima inžinjeringa i instalacija, čini nas najkompletnijom i inovativnijom u Španiji i na medjunarodnom tržištu.

Karakteristike i prednosti

  • IPSO dozvoljava da zapazite električnu oluju i sprečite posledice koje udar groma može proizvesti na osobe i imovinu
  • IPSO vam nudi rano upozorenje koje vam treba da pokrenete vaš plan zaštite i bezbednosti
  • Sastavljen je od spoljnje antene i kontrolnog modula za registrovanje elektro atmosferskih aktivnosti u području od 30 km
  • Kontrolni modul sa 7 LED dioda koje progresivno svetle
  • Napajanje preko adaptera ili 4 x 1,5 V baterija