Uloga spusnih provodnika (odvoda) je da struju atmosferskog pražnjenja sprovedu do prihvatnog sistema, tj. u uzemljenje. Spusni provodnici moraju biti postavljeni tako da od mesta udara groma do zemlje:

  • Postoji nekoliko paralelnih spusteva
  • Dužine spusteva budu minimalne

Maksimalna vrednost prosečnog rastojanja između susednih spusnih provodnika, data je u funkciji nivoa zaštite:

Spusni provodnici moraju biti međusobno povezani pomoću horizontalnih provodnika vezanih u prsten blizu nivoa zemlje i na svakih dvadeset metara visine. Na mestu spoja svakog spusnog provodnika sa uzemljenjem mora se postaviti merno-ispitni spoj. On treba da bude tako konstruisan da se uz pomoć alata, a za potrebe merenja, može otvoriti.

Takođe delovi objekta, pod određenim uslovima, mogu predstavljati spusne provodnike.