Postoje dve metode za izračunavanje: grafička i analitička metoda. U nastavku prikazaćemo analitičku metodu.

Radioaktivni gromobrani u trenutku montaže imaju aktivnost 1.48 *1010 Bq.

Aktivnost jonizujućeg izvora opada po eksponencijalnom zakonu, što se matematički izražava kao:

gde je :

N0 – aktivnost radioaktivnog izvora u trenutku montaže
N – aktivnost radioaktivnog izvora posle vremena t
λ – radioaktivna konstanta koja za EU 152-154 iznosi 0.053

Sa dijagrama se očita aktivnost izvora koja obezbeđuje poluprečnik zaštite:

Vreme posle kojeg je bilo neophodno izvršiti zamenu radioaktivnog izvora u radioaktivnom gromobran se dobija kao: