uređaj za rano startovanje

Ovlašćenje za organizovanje i sporovođenje obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

Kompanija Tesla sistemi je dobila ovlašćenje da organizuje i sporovodi obuku za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Ovlašćenje je izdato od strane MUP-a Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije.

Više informacija

uređaj za rano startovanje

Testirali smo ABAX 2 bežični uređaj

„During manufacturer testing ABAX 2 achieved a maximum range of 2000m in an open space. This range depends on the local environment, construction materials & configuration as well as background noise“.
Tokom testiranja od strane proizvođača ABAX 2 je postigao maksimalni domet od 2000m na otvorenom prostoru. Ovaj opseg zavisi od lokalnog okruženja, građevinskog materijala i konfiguracije kao i od pozadinske buke.

Više informacija

Gromobranska instalacija

Skinuto 3.000 gromobrana, šta nas trenutno štiti?

Posle akcije uklanjanja radioaktivnih gromobrana, prema zvaničnim podacima Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja, sa zgrada ih je skinuto oko 3.000. Preostalo je još 600, a od tog broja 60 na stambenim zgradama. Šta nas trenutno štiti od gromova i ko snosi troškove postavljanja nove gromobranske instalacije?

Više informacija

Gromobranska instalacija

Rekonstrukcija dečijeg vrtića „Bambi“ u Loznici

„Bambi“ je ustanova sa dobrom tradicijom, dugom oko 50 godina. Ima dugogodišnju dobru saradnju sa privrednim  subjektima  i institucijama  u svom okruženju. Ustanova je stekla poverenje roditelja i naklonost lokalne samouprave, što je osnov za dalji razvoj i napredovanje. Otvorenost prema porodici i aktivno učešće roditelja i staratelja u radu, jedan je od osnovnih ciljeva ustanove.

Više informacija