Gromobranska štapna hvataljka tipa „Moca“ funkcioniše na klasičnom principu Franklinovog štapa. Hvataljci („Franklinovom štapu“) je pridodat kružni horizontalni prsten za svrhu poboljšanja dejstva.

Na taj način, efektom pojačanja polja, dobijamo kao da se visina štapne hvataljke poveća za 60 % stvarne visine štapa.