Gromobranska zaštita je vrlo kompleksna i potrebno je posvetiti posebnu pažnju kod projektovanja i izvođenja zaštite objekata namenjenih različitim primenama.

U praksi srećemo veliki broj specifičnih objekata koje je potrebno zaštiti.

Nabrojaćemo samo neke: zaštita kotlarnice, metalnih zgrada, fabričkih dimnjaka, rudnika, auto-cisterni, rezervoara nafte, municionih magacina, TV tornjeva, spomenika, građevinskih dizalica, silosa, vodotornjeva, kamenoloma, planinskih domova, sportskih tribina, magacina opasnih materijala, žičara, avionskih hangara,..

Svaki od ovih objekata zahteva posebnu pažnju i primenu nekih mera koje nisu standardne i primenljive za klasične objekte.