Vrlo je bitno da se držite redolseda rada, kada izvodite radove:

Prvi korak: Uradite projekat gromobranske instalacije sa uređajem sa ranim startovanjem.

Projekat treba da uradi licencirani inženjer i ovlašćena firma.

Drugi korak: Predajte projekat u protivpožarnu policiju (u Vašem mestu) i sačekajte da dobijete saglasnost za projekat.

Treći korak: Ovlašćena firma neka Vam izvede rad gromobranske instalacije.

Četvrti korak: Pribavite merenja koja su neophodna od druge firme.

Peti korak: Predajte merenja i projekat izvedenog stanja u protivpožarnu policiju i sačekajte njihov izlazak na teren i pribavljanje njihovog zapisnika.

Poštujući ove korake, imaćete svu dokumentaciju neophodnu kod prijema objekta, osiguranja objekta...

gromobran koliko stiti