Do danas nauka nije uspela da spreči naelektrisavanje atmosfere, kao ni posledicu toga pražnjenje prema zemlji u vidu munje (groma).

Postoje dva načina da se zaštitimo od atmosferskih pražnjenja.

Prvi način je poboljšanje elektroprovodnih delova objekta na zemlji, dok je drugi način poboljšanje elektroprovodnih osobina delova atmosfere u poslednjih 100 metara od zemlje – čime utičemo da sa većom verovatnoćom predodredimo tačku pražnjenja.

Prvi način se najčešće izvodi tako što se oko objekta postavi elektroprovodan kavez (Faradejev kavez), izrađen od dobrog elektroprovodnog materijala.

Faradejev kavez je preko uzemljenja povezan sa zemljom, u koju se odvodi struja pražnjenja. To je najstariji način zaštite objekta i spada u klasičnu gromobransku zaštitu. Kao posledica atmosferskog elektriciteta, putem električne indukcije, na tom kavezu će se indukovati naelektrisanje veće gustine nego u okolini, čime će se sa velikom verovatnoćom predodrediti i tačka pražnjenja.

faradejev kavez