Smatra se da je objekat zaštićen od direktnog atmosferskog pražnjenja ako je verovatnoća praženjenja mimo gromobranske instalacije manja od tehnički prihvatljive vrednosti.

Ne postoji apsolutno sigurna zaštita od direktnog atmosferskog pražnjenja koja bi bila ekonomski prihvatljiva. Zbog toga se definišu zone zaštite u kojima se, sa velikom verovatnoćom, objekti mogu smatrati zaštićenim od direktnog atmosferskog pražnjenja.

Pored zaštite od direktnog atmosferskog pražnjenja, na objektu se mora predvideti i zaštita od induktivnih uticaja nastalih atmosferskim pražnjenjem u gromobranske instalacije štićenog objekta ili u blizini štićenog objekta.

Da bi što više olakšali projektovanje gromobranske instalacije, prikazali smo postupak proračuna gromobranskih instalacija i kroz dijagram proračuna.

Prikaz kompletnog proračuna je usaglašen sa najnovijim propisima, koje smo takođe kompletno stavili na uvid.

proračun gromobranske instalacije
Bendžamin Franklin 1706-1790. Pronašao gromobran 1752. godine