Tesla sistemi mogu da ponude kompletan sistem izrade gromobranske instalacije koji obuhvata:

1. Izrada projekta gromobranske instalacije
2. Isporuka i montaža gromobranske instalacije
3. Isporuka i montaža gromobrana sa ranim startovanjem
4. Sva merenja koja su zakonski propisana

Sve gornje stavke Tesla sistemi rade samostalno bez učešća podizvođača.

Uvoznici smo više tipova gromobrana sa ranim startovanjem.

Kao posledica gornjih činjenica, usluga koju mi pružamo je vrlo kvalitetna.