Postupak projektovanja zaštitnih gromobranskih instalacija, prikazan je u sledećim dokumentima:

  • „Gromobranske instalacije – opšti uslovi“, JUS IEC 1024-1, 1996
  • „Gromobranske instalacije – određivanje nivoa zaštite“, JUS IEC 1024-1-1, 1996

Sam način projektovanja se svodi na određivanje potrebnog nivoa zaštite gromobranskih instalacija koja zavisi od sledećih faktora:

  • Vrste materijala konstrukcije objekta i njegovog krova
  • Sadržaja objekta (vrednost objekta i opreme u objektu)
  • Zapaljivosti objekta i opreme u objektu
  • Nemen objekta
  • Potrebe za neprekidnošću proizvodnog procesa u objektu
  • Posledice koje udar groma u objekta može imati po neposrednu okolini
  • Prosečne godišnje gustine pražnjenja na mestu objekta
  • Ekvivalentne prihvatne površine objekta

Zakonska regulativa određuje četiri nivoa zaštite, pri čemu su za svaki od njih definisani kriterijumi koje treba da zadovolji svaki od elemenata gromobranske instalacije. Ispunjavanje ovih kriterijuma treba da obezbedi da verovatnoća efikasnog delovanja zaštitne gromobranske instalacije (takozvana računska efikasnost gromobranske instalacije, Er) bude u oviru unapred definisanih granica.